EMDR G-TEP bij spanning en trauma

Heb je lichte tot matige spanningsklachten na één of een aantal nare gebeurtenissen in je leven? En wil je snel geholpen worden in een veilige en steunende omgeving? Samen met een aantal anderen die aan hun eigen trauma werken? Dan is EMDR G-TEP misschien iets voor jou.

Wat is EMDR G-TEP?

EMDR G-TEP is mede ontwikkeld door Elan Shapiro. Je werkt in (kleine) groepen aan je eigen traumatische ervaringen. In de groep deel je je trauma’s niet met anderen. Je verwerkt op jouw eigen manier nare herinneringen aan een moeilijke periode of gebeurtenis in je leven. De groepsdeelnemers hebben misschien allemaal dezelfde ingrijpende gebeurtenis meegemaakt, zoals een brand in huis. Of ze kunnen werken aan verschillende trauma’s.

De G-TEP EMDR methode, die lijkt op EMDR, maar ook veel verschillen kent, zorgt ervoor dat:

  • stressklachten afnemen
  • nare gebeurtenissen ongemerkt niet goed verwerkt worden en je na verloop van tijd klachten ontwikkelt
  • je je veerkracht versterkt en je beter kan omgaan met nieuwe problemen of tegenslag.

Voor wie is G-TEP EMDR?

De EMDR G-TEP methode is geschikt voor mensen met lichte tot matige stressklachten. Dit geldt voor na een recente traumatische gebeurtenis of een moeilijke periode met veel ingrijpende ervaringen. De groep kan bestaan uit individuen, koppels die een moeilijke fase achter zich willen laten, families of andere groepen.

Wat is het verschil tussen G-TEP en EMDR?

Binnen deze werkwijze is er veel aandacht voor het leren reguleren en kalmeren van jezelf. Dit kun je gebruiken wanneer de spanning te hoog oploopt tijdens of na de groepssessie.

We richten ons niet op één beeld, maar op een traumatische of nare periode of gebeurtenis in je leven. We kijken naar wat je lastig vindt. Dit kan een geluid, geur, gedachte, beeld of iets anders zijn. Daarna desensitiseren we dat onderdeel en kijken we welke andere ‘verstoringen’ er nog meer zijn.

Je deelt je ervaringen niet met anderen of de therapeut, tenzij er directe aanleiding toe is. In plaats daarvan doorloop je een eigen intern verwerkingsproces, waarbij de therapeut individueel kan ondersteunen indien nodig.

We werken in (kleine) groepen in plaats van individueel. EMDR G-TEP wordt als ‘Self-Guided Help ’ gezien, je maakt je eigen verwerkingsproces door. De therapeut helpt en ondersteunt bij dit proces, en kan extra hulp bieden als dat nodig is.”

Cliënten ervaren het als extra steunend dat je met meerdere mensen tegelijk bezig bent aan het verwerken van een trauma (zonder dat je het hoeft te delen). Het biedt in aanwezigheid van de therapeut(en) als het ware een veilige ‘holding’. Indien je de behandeling aangaat met familieleden of partner kan dit extra steunend en verbindend werken. Je kan achteraf als je dat wilt, je ervaringen met elkaar delen.

Voor wie is het niet geschikt?

Voor mensen met ernstige (PTSS) klachten of een actuele psychose of suïcidaliteit. Zij kunnen meer baat hebben bij (intensieve) individuele therapie.

Is het effect van EMDR G-TEP wetenschappelijk bewezen?

Studies hebben aangetoond dat G-TEP kan helpen bij het verminderen van PTSS, spanning en depressie. Ook kan het de veerkracht versterken. Inmiddels zijn er 35 internationale projecten waarbij grote groepen getraumatiseerde mensen middels deze methode zijn geholpen. Denk aan behandelingen in oorlogsgebieden zoals Syrië en Oekraïne, gebieden met natuurrampen of zorgverleners in de Covid periode.

Hoe gaat het in z’n werk?

Er vindt altijd eerst een individueel intakegesprek plaats voor een screening van je klachten en achtergrond. Daarin kan besloten worden of groepsbehandeling geschikt is. Een G-TEP groepssessie duurt 1,5 uur.

De startdata en vervolgdata van de groepen staan vermeld op de website. Het is niet mogelijk om later dan de startdatum in te stromen in een bestaande groep.

In principe vindt de behandeling eens in de week plaats gedurende 5 weken. Als er meer behandeling nodig is, kan er individuele therapie plaatsvinden. – Als er meer behandeling nodig is, kan er opnieuw een groepsbehandeling worden gevolgd.

Een familie, koppel of groep collega’s kan zich aanmelden voor een groeps- of duo-behandeling.” De behandeldata vinden dan plaats in onderling overleg.

Aanmelden voor EMDR G-TEP

Wil je je aanmelden voor de G-TEP groepsbehandeling of heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar sandy@sandysmit.nl.

Voor bedrijven en zorg- of dienstverlenende instellingen, zoals ziekenhuizen en politie, gelden verschillende procedures en tarieven. Wil je meer informatie of een verzoek tot groepsbehandeling indienen? Stuur dan een e-mail naar het genoemde e-mailadres.