Tarieven

EMDR bij milde klachten

Om voor vergoeding vanuit het basispakket van je zorgverzekeraar in aanmerking te komen is een psychiatrische diagnose nodig. Zijn je klachten licht van aard, en voldoe je niet aan een diagnose, dan kan je in veel gevallen een beroep doen op (deel)vergoeding voor EMDR vanuit de aanvullende verzekering. Het bedrag verschilt per zorgverzekeraar.

Voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering is geen verwijsbrief nodig van de huisarts. Er geldt bovendien geen ‘eigen risico’.

Hier vind je de vergoedingen voor EMDR per zorgverzekeraar: vergoedingen per zorgverzekeraar.

Het tarief per sessie van 45 minuten is vanaf 1 januari 2019 €95.

Na elke sessie ontvang je een factuur die je aan mij betaalt en kunt declareren bij de zorgverzekeraar.

Voor (uitgebreid) mail of telefonisch contact wordt per 10 minuten €15,- in rekening gebracht.

EMDR bij matig ernstige klachten

Voldoe je aan een psychiatrische diagnose? Dan kom je in aanmerking voor vergoeding vanuit de Generalistische Basis GGZ (het basispakket van je zorgverzekeraar). Hiervoor is een verwijsbrief nodig van je huisarts met daarop vermeld dat er een vermoeden is van een DSM-5 stoornis. De zorgverzekeraar vergoedt in zgn. productgroepen. Afhankelijk van de duur van je behandeling val je in productgroep kort, middellang of intensief:

NZA tarieven per productgroep in 2020:
Kort (max. 294 minuten, tot 4 gesprekken, incl. administratietijd): €503,47
Middel (max. 495 minuten, tussen de 5 en 7 gesprekken, incl. administratietijd): €853,38
Intensief (max. 750 minuten, tussen de 8 en 11 gesprekken, incl administratietijd): €1383,65

Voor deze zorg is het eigen risico van toepassing.

Bij behandeling in de Basis GGZ krijg je aan het einde van de behandeling een factuur die je aan mij betaalt en zelf kunt indienen bij je zorgverzekeraar. Vergoeding is afhankelijk van je zorgpolis en ligt veelal rond de 75% (100% bij een restitutiepolis). Ik werk niet-gecontracteerd.

Huidige wachttijd voor aanmelding/intake: ongeveer 4-6 weken

Er geldt geen wachttijd voor behandeling; na het intakegesprek kan de behandeling kort daarna van start gaan.

*Na aanmelding vindt indien gewenst (kort) telefonisch contact plaats om te bezien of EMDR geïndiceerd lijkt. Dit gesprek is kosteloos.

*Afspraken niet minimaal 24 uur van te voren afgezegd worden in rekening gebracht (á €95,-). Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.