Werkwijze

Corona

Update juni 2020: Vanwege het Corona virus vinden de gesprekken momenteel gedeeltelijk in de praktijk plaats en gedeeltelijk via videobellen. Bij klachten (verkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts) bij jezelf of een huisgenoot verzoek ik je een afspraak in de praktijk af te zeggen.

Intakegesprek

Na aanmelding vindt indien gewenst een (kosteloos) kort telefonisch gesprek plaats om na te gaan of EMDR passend is bij jouw klachten. Als dit het geval lijkt, word je uitgenodigd voor een intakegesprek (60 min). Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op je situatie en je klachten. We vormen samen een zo helder mogelijk beeld van je klachten en de wijze waarop EMDR verlichting kan bieden. Vaak is EMDR een onderdeel in een bredere aanpak. Er is uiteraard ruimte om vragen te stellen. Mochten we na het intakegesprek toch tot de conclusie komen dat een andere behandeling nodig is die niet wordt geboden in de praktijk, dan kan er een verwijsadvies worden gegeven.

EMDR behandeling

Als EMDR geïndiceerd is, plannen we een aantal afspraken in van 45 minuten. De ervaring leert dat EMDR het beste werkt als de sessies elkaar vrij snel opvolgen. Om die reden worden ze wekelijks ingepland. Het aantal sessies dat nodig zal zijn om van de klachten af te komen, is onder meer afhankelijk van de complexiteit en duur van de klachten. Soms zijn drie sessies voldoende (met name bij minder complexe klachten, die ontstaan zijn na een specifieke gebeurtenis), vaak zijn dat er meer. Het aantal sessies dat nodig zal zijn, kan vooraf niet met zekerheid worden bepaald. We bekijken steeds of je nog klachten hebt.
Omdat EMDR vaak veel verwerkingsenergie kost, wordt geadviseerd na de sessie rustig aan te doen. Soms komen er na een EMDR sessie nieuwe herinneringen of inzichten naar boven. Geadviseerd wordt deze in een dagboekje bij te houden en in een volgende sessie te bespreken. Wanneer de klachten voldoende zijn afgenomen, wordt de behandeling in overleg afgerond.

In de behandeling wordt naast EMDR vaak ook gewerkt met cognitief gedragstherapeutische interventies en relaxatietechnieken, onder meer gericht op het leren stilstaan bij en reguleren van het eigen gevoel.

Klachtenregeling

Ik doe mijn uiterste best je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ben je ontevreden over de behandeling, dan ga ik hierover graag met je in gesprek. Je kunt mij telefonisch bereiken op 06-419 536 50.
Mocht je er met mij toch niet uitkomen, dan kan je conform de Wkggz wet contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze is  onafhankelijk en ondersteunt je bij het indienen en de verdere afhandeling van je klacht. Het indienen van je klacht kan via een klachtenformulier, verkrijgbaar op de praktijk of via www.klachtencompany.nl. Ben je het niet eens met de uiteindelijke afhandeling van je klacht, dan kan je de zaak voorleggen aan de onafhankelijke geschillencommissie van P3NL. Via de klachtenfolder op de praktijk vind je meer informatie over de procedure.