Werkwijze en Tarieven EMDR

Corona update oktober 2020

Vanwege het Corona virus vinden de gesprekken momenteel gedeeltelijk in de praktijk plaats en gedeeltelijk online via videobellen. Bij klachten (verkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts) bij jezelf of een huisgenoot, verzoek ik je om contact op te nemen en de afspraak te wijzigen naar een online afspraak of om de afspraak in de praktijk te verplaatsen naar een andere datum.

Werkwijze

Ben je benieuwd hoe een
intakegesprek of behandeling in z’n werk gaat?
Hiernaast vind je meer informatie over onze werkwijze.

Contactformulier

Wil je je aanmelden voor behandeling? Of wil je weten of EMDR ook jou kan helpen? Vul
dan het contactformulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk telefonisch contact met je
op om te bespreken wat de klachten zijn en of EMDR daarbij kan helpen.

Intakegesprek

Na aanmelding vindt indien gewenst een (kosteloos) kort telefonisch gesprek plaats om na te gaan of EMDR passend is bij jouw klachten. Als dit het geval lijkt, word je uitgenodigd voor een intakegesprek (45-60 min). Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op je situatie en je klachten. We vormen samen een zo helder mogelijk beeld van je klachten en de wijze waarop EMDR verlichting kan bieden. Vaak is EMDR een onderdeel in een bredere aanpak. Er is uiteraard ruimte om vragen te stellen. Mochten we na het intakegesprek toch tot de conclusie komen dat een andere behandeling nodig is die niet wordt geboden in de praktijk, dan kan er een verwijsadvies worden gegeven.

Start EMDR behandeling

Als EMDR geïndiceerd is, plannen we een aantal afspraken in van 45 minuten. De ervaring leert dat EMDR het beste werkt als de sessies elkaar vrij snel opvolgen. Om die reden worden ze wekelijks ingepland. Het aantal sessies dat nodig zal zijn om van de klachten af te komen, is onder meer afhankelijk van de complexiteit en duur van de klachten. Soms zijn drie sessies voldoende (met name bij minder complexe klachten, die ontstaan zijn na een specifieke gebeurtenis), vaak zijn dat er meer. Vaak maken naast EMDR ook andere interventies deel uit van de behandeling. Het aantal sessies dat nodig zal zijn, kan vooraf niet met zekerheid worden bepaald.
Omdat EMDR vaak veel verwerkingsenergie kost, wordt geadviseerd na de sessie rustig aan te doen. Soms komen er na een EMDR sessie nieuwe herinneringen of inzichten naar boven. Geadviseerd wordt deze in een dagboekje bij te houden en in een volgende sessie te bespreken. Wanneer de klachten voldoende zijn afgenomen, wordt de behandeling in overleg afgerond.

In de behandeling wordt naast EMDR vaak ook gewerkt met cognitief gedragstherapeutische interventies en relaxatietechnieken, onder meer gericht op het leren stilstaan bij en reguleren van het eigen gevoel.

Klachtenregeling

Ik doe mijn uiterste best je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ben je ontevreden over de behandeling, dan ga ik hierover graag met je in gesprek. Je kunt mij telefonisch bereiken op 06-419 536 50.
Mocht je er met mij toch niet uitkomen, dan kan je conform de Wkggz wet contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze is onafhankelijk en ondersteunt je bij het indienen en de verdere afhandeling van je klacht. Het indienen van je klacht kan via een klachtenformulier, verkrijgbaar op de praktijk of via www.klachtencompany.nl. Ben je het niet eens met de uiteindelijke afhandeling van je klacht, dan kan je de zaak voorleggen aan de onafhankelijke geschillencommissie van P3NL. Via de klachtenfolder op de praktijk vind je meer informatie over de procedure.

Tarieven behandeling

Tarieven bij vergoede zorg vanaf 18 jaar en ouder

In de meeste gevallen wordt de behandeling in de praktijk geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Deze ‘vergoede zorg’ is mogelijk wanneer er sprake is van een psychiatrische diagnose, waarvan de behandeling door de zorgverzekeraar vergoed wordt, en wanneer er een verwijsbrief is van de huisarts of een medisch specialist. In de verwijsbrief moet vermeld staan dat er een vermoeden is van een DSM-5 diagnose.

Meer info
De kosten van een behandeling zijn bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Aan het eind van de behandeling wordt berekend hoeveel minuten er zijn besteed aan behandelcontacten, administratietijd en eventuele uitgebreide telefonische of mailcontacten en overleg met derden. Vervolgens wordt bepaald in welke van de drie onderstaande categorieën je behandeling valt.

NZA tarieven in 2021:

Basis GGZ Kort(max. 4 sessies) max. 294 minuten 522,13 euro
Basis GGZ Middel(max. 7 sessies) max. 495 minuten 885,01 euro
Basis GGZ Intensief(max. 10 sessies) max. 750 minuten 1.434,96 euro

Bij een ‘onvolledig behandeltraject’ (max. 120 min.), bijvoorbeeld wanneer na de intake blijkt dat je moet worden doorverwezen, wordt het door de NZa vastgestelde bedrag van 228,04 euro in rekening gebracht.
Omdat pas aan het eind van een behandeling bepaald kan worden hoeveel minuten er besteed zijn, krijg je aan het eind van de behandeling een factuur. Indien er sprake is van ‘vergoede zorg’ kan je de factuur declareren bij de zorgverzekeraar. De factuur dien je zelf te betalen.

Vergoedingen

Wij werken ‘contractvrij’, wat betekent dat wij bewust geen contracten hebben afgesloten met zorgverzekeraars en gemeentes. Wanneer je een ‘restitutiepolis’ (vrije artsen keuze) hebt afgesloten, wordt in de meeste gevallen 100% van het NZa tarief vergoed

Meer info

 Indien je een ‘naturapolis’ hebt, is de vergoeding meestal ongeveer 75% van het NZa tarief. Geadviseerd wordt voorafgaand aan de behandeling bij de zorgverzekeraar te informeren naar de vergoedingsmogelijkheden. Vraag dan naar de vergoeding van psychologische behandeling in de Basis GGZ door een niet-gecontracteerde GZ-psycholoog. Het ‘eigen risico’ is van toepassing.

Tarieven bij onvergoede zorg en jeugd onder de 18 jaar

Zijn je klachten licht van aard en/of voldoe je niet aan een psychiatrische diagnose die vergoed wordt door de zorgverzekeraar, of ben je jonger dan 18 jaar, dan kan je in sommige gevallen een beroep doen op een aanvullend pakket van de zorgverzekeraar. In dat geval gelden onderstaande NZa tarieven:

Meer info
Tarieven 2022
Het tarief (NZa) voor een individuele behandelsessie van 45
minuten is € 117,-

Voor een telefonisch/ emailconsult wordt 39 euro per 15 minuten gerekend.

De kosten worden per sessie in de praktijk betaald (pin).

Tarieven 2021
Het tarief van een individuele behandelsessie van 45 minuten is 114 euro.

Voor een telefonisch/e-mail consult wordt 36 euro per 15 min. gerekend.

In bovenstaande gevallen ontvang je na elke sessie een factuur.

*Na aanmelding vindt indien gewenst (kort) telefonisch of mail contact plaats om te bezien of EMDR geïndiceerd lijkt. Dit gesprek is kosteloos.

*Afspraken niet minimaal 24 uur van te voren afgezegd worden in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.