Werkwijze en Tarieven EMDR

Werkwijze

Ben je benieuwd hoe een
intakegesprek of behandeling in z’n werk gaat?
Hiernaast vind je meer informatie over onze werkwijze.

Actuele wachttijden

Update januari 2024:
De actuele wachttijd voor intake is momenteel 6 weken.
Na het intakegesprek is er geen wachttijd voor de behandeling.
Er is geen wachttijd voor EMDR bokstherapie.

Contactformulier

Wil je je aanmelden voor behandeling? Of wil je weten of EMDR ook jou kan helpen? Vul
dan het contactformulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk telefonisch contact met je
op om te bespreken wat de klachten zijn en of EMDR daarbij kan helpen.

Intakegesprek

Na aanmelding vindt indien gewenst een (kosteloos) kort telefonisch gesprek plaats om na te gaan of EMDR passend is bij jouw klachten. Als dit het geval lijkt, word je uitgenodigd voor een intakegesprek (45-60 min). Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op je situatie en je klachten. We vormen samen een zo helder mogelijk beeld van je klachten en de wijze waarop EMDR verlichting kan bieden. Vaak is EMDR een onderdeel in een bredere aanpak. Er is uiteraard ruimte om vragen te stellen. Mochten we na het intakegesprek toch tot de conclusie komen dat een andere behandeling nodig is die niet wordt geboden in de praktijk, dan kan er een verwijsadvies worden gegeven.

Start EMDR behandeling

Als EMDR geïndiceerd is, plannen we een aantal afspraken in van 45 minuten. De ervaring leert dat EMDR het beste werkt als de sessies elkaar vrij snel opvolgen. Om die reden worden ze wekelijks ingepland. Het aantal sessies dat nodig zal zijn om van de klachten af te komen, is onder meer afhankelijk van de complexiteit en duur van de klachten. Soms zijn drie sessies voldoende (met name bij minder complexe klachten, die ontstaan zijn na een specifieke gebeurtenis), vaak zijn dat er meer. Vaak maken naast EMDR ook andere interventies deel uit van de behandeling. Het aantal sessies dat nodig zal zijn, kan vooraf niet met zekerheid worden bepaald.
Omdat EMDR vaak veel verwerkingsenergie kost, wordt geadviseerd na de sessie rustig aan te doen. Soms komen er na een EMDR sessie nieuwe herinneringen of inzichten naar boven. Geadviseerd wordt deze in een dagboekje bij te houden en in een volgende sessie te bespreken. Wanneer de klachten voldoende zijn afgenomen, wordt de behandeling in overleg afgerond.

In de behandeling wordt naast EMDR vaak ook gewerkt met cognitief gedragstherapeutische interventies en relaxatietechnieken, onder meer gericht op het leren stilstaan bij en reguleren van het eigen gevoel.

Klachtenregeling

Ik doe mijn uiterste best je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ben je ontevreden over de behandeling, dan ga ik hierover graag met je in gesprek. Je kunt mij telefonisch bereiken op 06-419 536 50.
Mocht je er met mij toch niet uitkomen, dan kan je conform de Wkggz wet contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze is onafhankelijk en ondersteunt je bij het indienen en de verdere afhandeling van je klacht. Het indienen van je klacht kan via een klachtenformulier, verkrijgbaar op de praktijk of via www.klachtencompany.nl. Ben je het niet eens met de uiteindelijke afhandeling van je klacht, dan kan je de zaak voorleggen aan de onafhankelijke geschillencommissie van P3NL. Via de klachtenfolder op de praktijk vind je meer informatie over de procedure.

Tarieven behandeling

Tarieven bij vergoede zorg vanaf 18 jaar en ouder

In de meeste gevallen wordt de behandeling in de praktijk geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Deze ‘vergoede zorg’ is mogelijk wanneer er sprake is van een psychiatrische diagnose, waarvan de behandeling door de zorgverzekeraar vergoed wordt, en wanneer er een verwijsbrief is van de huisarts of een medisch specialist. In de verwijsbrief moet vermeld staan dat er een vermoeden is van een DSM-5 diagnose.

Meer info

Je ontvangt van ons een maandelijkse factuur die je kunt indienen bij je zorgverzekeraar. Deze factuur kun je declareren bij je zorgverzekeraar voor (deel)vergoeding.

Wij hanteren de NZa tarieven. Er gelden verschillende tarieven voor diagnostiek, behandeling en intercollegiaal overleg. Het intakegesprek valt onder diagnostiek. In dit gesprek bespreken we samen waar je last van hebt, waar de klachten mee te maken hebben en welke behandeling het meest passend is. Intercollegiaal overleg is (anoniem) overleg met onze collega’s of een overleg met je huisarts of medisch specialist (met jouw toestemming). Alle tarieven zijn incl. administratietijd, zoals uitwerken van de intake, opstellen van een behandelplan, verslaglegging van een behandelsessie.

NZa tarieven in 2024:

Diagnostiek

30 minuten (CO0302) € 114,20
45 minuten (CO0432) € 159,70
60 minuten (CO0562) € 183,44
75 minuten (CO0692) € 223,48
90 minuten (CO0822) € 274,01

Behandeling

30 minuten (CO0367) € 95,67
45 minuten (CO0497) € 135,89
60 minuten (CO0627) € 161,46
75 minuten (CO0757) € 198,72
90 minuten (CO0887) € 242,76

Intercollegiaal overleg

kort (OV0007) € 25,05
lang (OV0008) € 76,35

Schriftelijke informatievoorziening aan derden (met toestemming) € 36,29

De meeste sessies duren 45 of 60 minuten. Tijdens de intake maken we een inschatting van de verwachte behandelduur.

Vergoedingen

Wij werken ‘contractvrij’, wat betekent dat wij bewust geen contracten hebben afgesloten met zorgverzekeraars en gemeentes. Wanneer je een ‘restitutiepolis’ (vrije artsen keuze) hebt afgesloten, wordt in de meeste gevallen 100% van het NZa tarief vergoed

Meer info

Indien je een ‘naturapolis’ hebt, is de vergoeding meestal ongeveer 75% van het NZa tarief. Geadviseerd wordt voorafgaand aan de behandeling bij de zorgverzekeraar te informeren naar de vergoedingsmogelijkheden. Vraag dan naar de vergoeding van psychologische behandeling in de Basis GGZ door een GZ-psycholoog die contractvrij werkt. Het ‘eigen risico’ is van toepassing. Je betaalt elk jaar opnieuw je eigen risico. Als een behandeling is gestart in het vorige jaar en deze loopt door in het nieuwe jaar, dan betaal je in beide jaren het eigen risico.

Tarieven bij onvergoede zorg en jeugd onder de 18 jaar

Zijn je klachten licht van aard en/of voldoe je niet aan een psychiatrische diagnose die vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Ben je jonger dan 18 jaar, dan worden de kosten voor de behandeling in onze praktijk niet vergoed.

Meer info

Tarieven 2024
Het tarief (NZa) voor een individuele behandelsessie van 45 minuten is € 135,-

Voor een telefonisch/ emailconsult wordt € 45,- per 15 minuten gerekend.

De kosten voor de behandeling worden maandelijks gefactureerd.

*Na aanmelding vindt indien gewenst (kort) telefonisch of mail contact plaats om te bezien of EMDR geïndiceerd lijkt. Dit gesprek is kosteloos.

*Afspraken niet minimaal 24 uur van te voren afgezegd worden volledig in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.